img 1
img 2
img 3
a 1 alt
Tattoo Shop

About Our Studio

Established in 2022 by Will Pacheco and Simon Newton, Harvest Tattoo is a Stockholm based studio which focuses on custom tattooing in illustrative styles. Guest tattooers both local and international frequent the studio regularly, meaning that most styles are covered by our versatile team and visiting artists. We host drop-in flash days monthly with new designs, this keeps us constantly developing our craft and creating a welcoming atmosphere. Harvest Tattoo is an open studio where people from all walks of life are welcome, we do not however tolerate discrimination in any form.


Om Vår Studio

Harvest Tattoo, som grundades 2022 av Will Pacheco och Simon Newton, är en tatuerings studio i Stockholm där fokus ligger på anpassade tatueringar i illustrativa stilar. Gästtatuerare både lokala och internationella besöker studion regelbundet, vilket innebär att de flesta stilar täcks av vårt mångsidiga artister och gästtatuerare. Vi arrangerar drop-in dagar varje månad med nya mönster, detta gör att vi hela tiden utvecklar vårt hantverk och skapar en välkomnande miljö. Harvest Tattoo är en öppen studio där alla människor är välkomna, men vi inte tolerera diskriminering i någon form.

Our Portfolio

“Creativity takes courage.”
-Henrri Matisse

Aftercare
Helping Your Tattoo Heal

English

Thanks for getting tattooed! If the tattoo is covered with regular plastic it may be removed the day after the application, however second skin can remain up to three days. Once the bandage is removed wash the tattoo with warm water and a PH-neutral soap, we recommend Lactacyd. For the first week after healing it is important to maintain hygiene by cleaning the tattoo twice a day, and keeping the area free from contact with bacteria where possible. After the tattoo scabs you may begin applying cream to moisturize the area. We recommend a cream called Bepanthen, however as it is quite thick only a small amount is needed to be applied after each time you wash the tattoo. Always ensure your hands are clean before touching the tattoo. It is vital that you don’t itch or pick at the scabs or the tattoo, this can remove ink and invite bacteria which will hinder the healing process. If its itchy, slap it (with clean hands of course). Healing time varies and can take between 1-4 weeks, during this time it is in your best interest to avoid swimming, saunas and gyms. Keep in mind the tattoo is basically an open wound and should be considered as one, keep it clean and let it breathe by avoiding tight clothing and bandages after removing the plastic. If something feels wrong please get in touch, the sooner we identify the problem the sooner we can act. With this said, we are not doctors so in crisis your first call should always be a healthcare professional.

Svenska

Tack för att du tatuerade dig! Om tatueringen är täckt med vanlig plast kan den tas bort dagen efter appliceringen, men den medicinska plast kan sitta kvar i upp till tre dagar. När bandaget är borttaget, tvätta tatueringen med varmt vatten och en PH-neutral tvål, vi rekommenderar Lactacyd. Under den första veckan efter läkning är det viktigt att upprätthålla hygienen genom att rengöra tatueringen två gånger om dagen, och hålla området fritt från kontakt med bakterier där så är möjligt. Efter tatueringsskorporna kan du börja applicera kräm för att smörja området. Vi rekommenderar en kräm som heter Bepanthen, men eftersom den är ganska tjock behövs bara ett tunt lager efter varje gång du tvättar tatueringen. Se alltid till att dina händer är rena innan du rör vid tatueringen. Det är viktigt att du inte kliar eller hackar i sårskorporna eller tatueringen, detta kan ta bort bläck och bjuda in bakterier som hindrar läkningsprocessen. Om det kliar, slå lätt den (med rena händer förstås). Läkningstiden varierar och kan ta mellan 1-4 veckor, under denna tid är det i ditt bästa intresse att undvika simning, bastu och gym. Tänk på att tatueringen i grunden är ett öppet sår och bör betraktas som ett, håll den ren och låt den andas genom att undvika åtsittande kläder och bandage efter att du tagit bort plasten. Om något känns fel vänligen kontakta oss, tidigare vi identifierar problemet desto snabbare kan vi agera. Med detta sagt är vi inte läkare så i kris ska ditt första samtal alltid vara en vårdpersonal.

Meet our team

Our talented artists

Previous Next

Get In Touch

contact img

Best
Tattoo
Studio

Contact Us